Desatero správného hasiče

04.07.2016

Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. To ví snad každý z nás. Dokáže nás zahřát a vykouzlit kouzelnou atmosféru. Když se ale neplánovaně rozšíří, může způsobit nemalé škody. V tu chvíli nastupují pánové z hasičských sborů.

 V Česku působí různé formy hasičů. Nejznámější jsou však dvě. Těmi jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, kde hasiči vykonávají svou práci jako hlavní povolaní a tzv. dobrovolní hasiči, kteří tuto práci dělají ve svém volném čase. Všichni se však od pradávna řídí základním desaterem, které ctí a nedají na něj dopustit.

Hasičské desatero

 1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
 2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
 3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
 4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
 5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
 6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
 7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
 8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
 9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
 10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Zdroj: http://www.hasici-strazny.cz/hasicske-desatero/

shutterstock_359131619

Hašení ale není jedinou náplní práce, kterou profesionální nebo dobrovolní hasiči vykonávají. Jsou připraveni pomoci i v případě povodní a jiných živelných pohrom, u ekologických havárií a dopravních nehod a v mnoha dalších případech. Práce těchto mužů, a v poslední době i řadě žen, je tedy chválihodná a nepostradatelná.
Každá práce má ale i své světlé chvilky a i hasiči se občas potřebují odreagovat. K tomu jim slouží tzv. Hasičské závody, kde mohou předvést své schopnosti a navíc pobavit. Tyto závody se konají především na vesnicích a jsou spojený s celkovým veselím. Závody mají 4 základní disciplíny:

 • výstup do 4. podlaží cvičné věže
 • požární útok
 • běh na 100 m s překážkami
 • štafeta 4×100 m s překážkami

Pokud tedy chcete vidět práci hasičů jinde než u sebe doma, rozhodně zavítejte na některou z těchto soutěží.

Nenechte si uniknout nové články