Škola pálení zahradního odpadu aneb co netřeba hlásit a co musíte hasit

28.11.2018

Zima se neodvratně blíží, teploty klesají s každým dalším týdnem a už spadl i první sníh. Přesto to na řadě zahrad a parků stále vypadá spíše podzimně. Spadané listí se povaluje všude, kam se podíváte. Nabízí se tedy otázka, jak s tímto a ostatním odpadem naložit.

Dnes vám poradíme, co a za jakých okolností můžete na zahradě spálit a představíme pravidla, která je potřeba dodržovat.


Spálit opadané listí se zdá jako nejjednodušší způsob, jak si rychle zahradu uklidit. Dejte si ale pozor na to, co přesně na zahradě pálíte, některé materiály se totiž vůbec pálit nesmějí.

Dle zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší můžete na zahradě spálit:

 • dřevo
 • dřevěné uhlí
 • suché rostlinné materiály

Naopak výše zmíněný zákon zakazuje pálení:

 • plastů
 • chemicky ošetřeného dřeva (dřevo ošetřené barvou nebo lakem)
 • chemikálií
 • ostatních materiálů, jejichž spalováním vzniká velké množství emisí

 

Za spalování těchto materiálu může být udělena pokuta 5 – 150 tisíc korun.

Listí, klest a shrabanou trávu tedy můžete na zahradě bez obav spálit, ale pozor! Někde může pálení rostlinného odpadu regulovat obecní vyhláška, v některých obcích jsou dokonce platné tzv. palné dny, které jsou k pálení odpadu přímo určené, jindy je pálení zakázáno. Ze všeho nejdříve se tedy seznamte s pravidly pro pálení odpadu přímo v obci, kde žijete.

Nezapomeňte se také ujistit, že je palivo skutečně suché a zvolit den, kdy je pro pálení vhodné počasí.

 

POZOR! Je důležité neplést si pálení běžného zahradního odpadu s plošným vypalováním suchých porostů – to je zakázáno zmiňovaným zákonem o požární ochraně a může být trestáno pokutou až 25 tisíc korun.

 

Nikdy neuškodí připomenout si obecná pravidla bezpečné práce s ohněm a požární ochrany, která je zapotřebí dodržovat vždy, bez ohledu na to, jaký druh odpadu pálíme.

 • Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru a musí být přítomna osoba starší 18 let.
 • Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa a mělo by se zakládat na hliněném podkladu – jak založit a správně udržovat ohniště se dočtete zde.
 • Vždy mějte k dispozici dostatek prostředků k uhašení ohně (kbelík s vodou, písek).
 • Oheň určený k pálení odpadu byste nikdy neměli zakládat za nepříznivých povětrnostních podmínek nebo dlouhodobého sucha.
 • Vždy dodržte bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a všech předmětů, co by mohly vzplanout.

Tip na závěr

Pamatujte, že existují i vhodnější způsoby likvidace rostlinného odpadu. Především jej můžete využít ke kompostování a získat tak kvalitní hnojivo do záhonů. Listí je možné ponechávat i pod stromy (případně ho shrabat ke kmeni), kde se z něho uvolňují živiny a vrací se zpět do půdy.

Nenechte si uniknout nové články